Ban liên lạc cựu sinh viên UFM họp phiên đầu tiên.  
  • 20/02/2020

Ban liên lạc cựu sinh viên UFM họp phiên đầu tiên.

Ngày 15/02/2020, Ban liên lạc Cựu sinh viên UFM nhiệm kỳ 2020 – 2024 đã họp phiên đầu tiên nhằm giới thiệu thường trực, các tiểu Ban liên lạc; báo cáo dự thảo chương trình hoạt động của các tiểu ban và báo cáo tài chính, quy định thu – chi tài chính của ban liên lạc. Tham dự và chủ trì phiên họp có sự hiện diện của TS. Nguyễn Văn Hiến, UVTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban liên lạc Cựu sinh viên UFM cùng đông đảo các thành viên thuộc Ban liên lạc.