Hội nghị tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam  
Ký kết liên tịch hoạt động Cụm thi đua 5 khối 487 năm 2023  
Đại hội Hội Cựu chiến binh Trường ĐH Tài chính - Marketing lần thứ III (Nhiệm kỳ 2022 – 2027)  
Hội cựu chiến binh Trường tổ chức tham quan Bảo tàng chiến dịch Hồ Chí Minh